Vodoměry

Koukám, že jste klikli na vodoměry, to Vás o nich bude asi něco zajímat, že? Nuže dobrá, povězme si tedy něco o nich.

Asi každý ví nebo alespoň tuší, že vodoměr slouží k tomu, aby měřil množství protečené vody.

A jak vlastně vodoměr funguje?

Voda v systému protéká měřičem od vstupu, kde naráží na turbínu měřiče a způsobuje její rotaci a odtéká k výstupu. Pohyb turbíny je přenášen magnetickou spojkou na počítadlo. Tímto řešením se předchází mechanickému propojení turbíny s počítadlem, které by jinak mohlo způsobovat okolo hřídelky úniky vody do prostoru mimo počítadla. Turbína je tedy jedinou pohyblivou částí přicházející do přímého styku s vodou.

A z čeho se vodoměr skládá?

Vodoměr je rozdělen na dvě části – dolní mokroběžnou a horní suchoběžnou, které jsou od sebe navzájem hermeticky odděleny.

Mokroběžná část vodoměru je tvořena tělem s připojovacími závity. Tělo tvoří spolu s víkem měřící prostor, ve kterém se otáčí měřící lopatkové kolo. Spojení mokroběžné části se suchoběžnou je uskutečněno prostřednictvím magnetické spojky. Vlastní počitadlo tedy není v přímém kontaktu s vodou.

Suchoběžná část vodoměru registruje a zobrazuje množství protečené vody na mechanickém principu. Indikační zařízení je tvořeno kombinací válečkového počítadla a kruhových ukazatelů (vrtulek). Vodoměry mívají 5 řádů před desetinou čárkou (jednotky až desetitisíce) a 4 řády za desetinou čárkou (desetiny až desetitisíciny). To jestli jsou desetiny zobrazeny na válečkovém počitadle či kruhovém ukazateli (vrtulkách) je u různých výrobců různé a neznalý člověk si může snadno řád přidat či ubrat.

Teď už tedy víme, jak vodoměr v principu funguje a je nám jasné že měří. Důležité ale je, jak měří. Nějaký vodoměr může měřit jen tak „od oka“, nebo může měřit až ve chvíli, kdy má voda dostatečnou sílu aby jej roztočila. Jiný se může třeba občas líně pootočit a něco naměřit anebo také vodoměr může precizně zaznamenávat každou kapičku vody, která jím proběhne. Nevěříte? Ale ano je to tak.

A jak je to možné?

Protože voda je prevít. Já vím, je jí málo a je drahá (hlavně ta pitná), ale kromě kyslíku a dvou vodíků se v ní nacházejí také další prvky, které třebaže pomáhají k tomu abychom jí mohli pít bez obav z žaludečních problémů, usazují se všude kam se dostanou. Postupně samozřejmě. Když toto usazování trvá ale dostatečně dlouho, stává se, že třeba zrovna vodoměr, začne mít problémy se otáčet tak jako za mlada a začne pomalu proměřovat. A protože chceme, aby vodoměr měřil přesně musíme jej vyčistit. To ovšem není jen tak a proto jsou firmy, které se na toto specializují. V praxi to funguje tak, že k Vám přijde instalatér z firmy JIHOČESKÉ TEPLO s.r.o. a dá Vám nový krásný vodoměr. Ten starý se pak nechá vyčistit, vymění se v něm vadné díly a pokud to jde, osadí se i nějaká nová vychytávka. Celé se to pak musí nechat přezkoušet na certifikované zkušebně a pokud je všechno v pořádku, může se vodoměr nabídnout někomu, kdo má méně peněz a spokojí se s vodoměrem, který sice není nový, ale díky všem testům měří dobře. Tomuto procesu se říká repasování vodoměrů.

Aby ale nevznikl dojem, že voda je původcem všeho zla pro vodoměry, dalším kdo ještě víc než chudinka voda ovlivní vodoměr v tom jak je přesný, je jeho stvořitel, tedy výrobce. Může vodoměr jen tak narychlo spíchnout, nebo si může dát alespoň trochu záležet a v nejlepším případě investuje moc peněz, aby vodoměru neunikla bez zaznamenání ani jediná kapka vody. To jak se všechno povedlo či nepovedlo se pak nechá změřit na již zmiňované certifikované zkušebně. Ta nám garantuje, že vodoměr který si koupíme má určité vlastnosti. A abychom na první pohled poznali jak dobrý je vodoměr, byly zavedeny jednoduché značky tzv. třídy přesnosti. Třídy jsou celkem čtyři od nejhorší A přes B a C až po nejpřesnější D. S tou se však v bytové výstavbě příliš nepotkáme a ani třída C není nic co bychom našli v bytech. Tyto vodoměry však používají dodavatelé vody na vstupech do objektů. Díky nim pak velmi přesně vědí, kolik vody jsme spotřebovali a k naší nelibosti nám podle toho pošlou fakturu. V bytech tak najdeme vodoměry A či B. Teď už je Vám jasné, že Béčko je lepší, a proto budeme po JIHOČESKÉM TEPLE s.r.o. chtít, aby nám ho dodalo. Může být 🙂

Všechno, co je zde uvedeno o přesnosti vodoměrů, vychází ze zákona o metrologii jehož číslo je 505/1990 Sb. Tento zákon nám navíc říká, že doba po kterou se vodoměry nechají používat aniž by na ně toto „stárnutí“ mělo výrazný vliv, je u studených vodoměrů 6 let a u teplých 4 roky (přeci jen teplá voda je větší tvrďák a vodoměr huntuje rychlejc). Po této době, ať se nám to líbí nebo ne, musíme zavolat firmu JIHOČESKÉ TEPLO s.r.o. aby nám s vodoměry něco udělala.

Ale protože zákon není všemocný a lidé jsou vynalézaví a navíc bohužel ne všichni jsou poctiví, můžeme u vodoměrů pozorovat i další vlastnosti, kterými se od sebe navzájem liší.
První věcí kterou každého nepoctivého člověka napadne, když se dozví, že ve vodoměru je magnetická spojka která přenáší pohyb lopatek na počítadlo je, jestli by se tato spojka nedala nějak magnetem ošálit. A skutečně dá. Respektive dříve se dala. Protože nejen nepoctiví lidé jsou vynalézaví, ale i Těm chytrým to pálí, snaží se všemožně vymýšlet způsoby, jak proti nepoctivcům bojovat. Každý výrobce si našel nějaký způsob, od různých antimagnetických klecí, přes různé druhy stínění až po jejich různé kombinace.
A protože je naším prvořadým cílem přesné měření a Vaše spokojenost, používáme vodoměry které jsou ty nejlepší z nejlepších.

A protože se najdou lidé, kteří chtějí jít v okrádání svých sousedů ještě dál, a snaží se vodoměr různě vyndávat a otáčet, blokovat a přetáčet, musíme jim do cesty klást takové překážky, které když překonají hned se to prokazatelně ukáže. A proto používá firma JIHOČESKÉ TEPLO s.r.o. speciální bezpečnostní plomby, které jsou testovány kriminalistickým ústavem a které takovéto nepoctivce bezpečně odhalí.

Tak a to je asi tak to nejdůležitější, co by každý člověk měl o vodoměrech vědět. I když ještě důležitější je vědět, že firma JIHOČESKÉ TEPLO s.r.o. toto všechno ví a také ví jak vám se vším může pomoci. A proto neváhejte a zavolejte!