Oprávnění

Výpis z Obchodního rejstříku
Registrace u českého metrologického institutu