O nás

 

HISTORIE

Firma byla založena v roce 1997 s cílem zajišťovat investiční a provozní činnosti do tepelných zařízení v majetku měst a obcí, v oblasti výroby tepla a teplé užitkové vody, jejich dodávek a prodeje na území těchto měst a obcí a zabezpečit tak jejich hospodárný provoz s návazností na cílený rozvoj regionu a ochranu oprávněných zájmů občanů.

Jak již to ale v životě bývá, dobrý záměr byl zhacen nedobrými politiky, a tak se firma přeorientovala na méně politicky nestabilní oblasti, jakou jsou služby pro uživatele bytových domů. Zejména v prvních letech se podařilo díky poctivé práci získat dobré zákazníky, kterým věrně sloužíme dodnes. V letech 2002-2004 se ale tehdejší vedení opět vrátilo k původním myšlenkám a firma během té doby provedla řadu rekonstrukcí parovodů a teplovodů v Českých Budějovicích a Plzni i když už ne z hlediska investora a správce, ale z hlediska kvalifikované pracovní síly a obdorného dohledu nad celou věcí. Poté přišel v roce 2005 určitý pracovní útlum, který vyvrcholil v roce 2006 prodejem firmy novému majiteli.

Firmu zakoupil pan Pavel Foitl. Jak sám uvádí, zejména proto, že od roku 2003 prakticky sám pro klienty zajišťoval většinu servisu v oblasti odečtů a rozúčtování nákladů a za tu dobu si ke klientům vytvořil určitý vztah, který by chtěl poskytováním co nejlepších služeb nadále rozvíjet k všeobecné spokojenosti.

 

SOUČASNOST

Firma se z novým vedením vrátila k poskytování služeb v oblasti servisu vodoměrů a rozúčtování nákladů na vytápění, protože to za prvé děláme dobře a za druhé nás to baví ? Své služby chceme neustále zkvalitňovat a i když jdou některé věci pomalu odvádíme dobrou a poctivou práci, která nás, a jak doufáme i naše klienty, těší a uspokojuje. Neustále se snažíme hledat nové možnosti a způsoby, které by pomohli zlepšit naše služby.

 

BUDOUCNOST

Jak šel čas a doba se měnila, rozšířili jsme naše aktivity a pole působnosti. Naše služby byly lepší a lepší, a vytvořili jsme tak zástupy spokojených klientů, kteří se na nás s důvěrou obracejí se svými problémy. Díky tomu, že poskytujeme dobré služby a jsme za ně patřičně placeni, můžeme stále větší a větší část našich prostředků věnovat do míst, kde jsou potřeba k důstojnějšímu životu nebo dokonce k samotnému přežití. Tím se naše služba stává dokonalou, neboť tím že se snažíme se neustále zlepšovat a odvádět co nejlepší práci, umožňujeme zlepšení i ostatním.