IRTN – integrovaný rozdělovač topných nákladů

Nabízíme nejmodernější elektronické indikátory vybavené dvěma čidly měřícími teplotu radiátoru a teplotu místnosti. Tím je zabezpečena vysoká přesnost měření. Měřené hodnoty zpracovává mikročip na základě předem naprogramovaných hodnot o výkonu a typu radiátoru. Náměr je zobrazen na přehledném displeji a lze jej tak kdykoliv odečíst a to i zpětně! Náročnějším klientům můžeme nabídnout odečty bez vstupu do bytů a to za velmi přijatelné ceny!

 

5 výhod instalace elektronického rozdělovače nákladů na vytápění TELMETRIC plus
  1. Úspora – je prokázáno, že po instalaci rozdělovačů topných nákladů TELMETRIC plus poklesne spotřeba tepla v daném objektu. Jednotlivý uživatelé totiž začnou s teplem nakládat hospodárněji, neboť jakékoliv zbytečné plýtvání si sami zaplatí.
  2. Přesnost – prostřednictvím 2 měřících čidel dokáže TELMETRIC plus registrovat nepatrné teplotní změny. Jedno teplotní čidlo slouží k měření teploty otopného tělesa a druhé k měření teploty v místnosti. Tím je zajištěno přesnější měření odebraného tepla a zároveň zabráněno započtení vlivu tepla z cizího zdroje např. slunečního záření.
  3. Jistota – v okamžiku kdy přístroj rozezná pokus o manipulaci, přepne automaticky do tzv. provozu s jedním čidlem a zaznamená datum manipulace. To zaručuje mimo jiné i zpětnou dohledatelnost toho, kdy byl přístroj skutečně demontován a kdy byla demontáž nahlášena. Zkreslení dat o spotřebě externím ovlivněním je tak prakticky vyloučeno.
  4. Komfort – TELMETRIC plus je bezúdržbový měřící přístroj. Naměřené hodnoty lze rychle a jednoduše odečítat buď pomocí ručního terminálu nebo přímo z přehledného displeje. Při odečtu se tak přístroj vůbec nemusí sundávat z otopného tělesa.
  5. Kvalita – při výrobě přístroje TELMETRIC plus se používá moderních výrobních postupů a nejnovějších elektronických konstrukčních prvků. Instalací tohoto přístroje, tak získáte velmi moderní a špičkovou měřící techniku.

 

TELMETRIC plus je vedle své jistoty, přesnosti a komfortu navíc i mimořádně atraktivní z hlediska hospodárnosti. Z toho vyplývá výhodný poměr investičních nákladů a úspor. Na základě technologického vývoje rozhodujících konstrukčních prvků poskytuje TELMETRIC plus inovační měřící techniku a jistotu pro budoucnost za příznivé náklady.

To vše se zárukou 10 let a za výbornou cenu!

Technická specifikace elektronického rozdělovače nákladů na vytápění TELMETRIC plus
Všeobecné údaje
Měřící metoda princip měření s dvěma čidly (volitelně programovatelný na měření jedním čidlem)
Oblast použití podle evropské normy EN 834
Systém vytápění teplovodní ústřední topení
Rozsah teplot střední teploty projektovaného topného média:
Tmin 35 °C, Tmax 105 °C
v provedení s dálkovým čidlem až 125 °C
Vedení trubek – jednotrubkové vytápění
– dvoutrubkové vytápění
Typy otopných těles – článková
– desková
– konvektory
– trubky
Mechanické údaje
Zadní díl aluminium AIMgSi 0,5 F 25
Součinitel tepelné vodivosti 186W/mK při 20 °C
Přední plášť polykarbonát
Rozměry 100 x 36 x 29 (V x Š x H)
Délka vedení při provedení s dálkovým čidlem plynule až 2,50 m
Elektronické údaje
Elektronika mikroprocesorová technika
Přesnost výpočtů 16bitová aritmetika
Teplotní čidlo NTC, zahořelé
Jmenovitý teplotní rozsah 0 °C až 125 °C
Spouštění čidla 0,03 K
Zobrazení digitální vysokoteplotní LC displej
Počet míst 5 + zvláštní znak
Napájení 3,0V baterie s dlouhou životností
Počet stupňů vyhodnocení zdánlivě plynulé v 999 krocích
Životnost 10 let + rezerva
Exponent charakteristiky 1,1
Zobrazení – aktuální hodnota spotřeby
– hodnota spotřeby minulého období
– číslo přístroje
– kontrolní číslo / vyhodnocení
– vyvolatelný test displeje
Výkonová charakteristika rozhodný den; se zřetelem k přestupným rokům; 14 měsíčních hodnot; elektronické sledování uzamčení; programovatelný na místě montáže pomocí ručního terminálu
Funkce ručního terminálu integrovaný snímač čárového kódu; zadání rozhodného dne; zadání vyhodnocení; odečet infraportem na místě; při výměně přístroje , (např. po 10 letech) přenos dat do nových přístrojů
Systém čárového kódu čárový kód s vlastním bezpečnostním číslem
Rozhraní optické
Test přístroje každé dvě minuty interní kontrola na chyby a poruchy se zobrazením diverzních kódů chyb
Rozeznání provozu vytápění dynamické a pohyblivé sledování rozdílu teplot
Tepelné jištění přepnutí z měřící metody dvou čidel na měřící metodu jednoho čidla