HISTORIE

Firma byla založena v roce 1997 s cílem zajišťovat investiční a provozní činnosti do tepelných zařízení v majetku měst a obcí, v oblasti výroby tepla a teplé užitkové vody, jejich dodávek a prodeje na území těchto měst a obcí a zabezpečit tak jejich hospodárný provoz s návazností na cílený rozvoj regionu a ochranu oprávněných zájmů občanů.

Jak již to ale v životě bývá, dobrý záměr byl zhacen nedobrými politiky, a tak se firma přeorientovala na méně politicky nestabilní oblasti, jakou jsou služby pro uživatele bytových domů. Zejména v prvních letech se podařilo díky poctivé práci získat dobré zákazníky, kterým věrně sloužíme dodnes. V letech 2002-2004 se ale tehdejší vedení opět vrátilo k původním myšlenkám a firma během té doby provedla řadu rekonstrukcí parovodů a teplovodů v Českých Budějovicích a Plzni i když už ne z hlediska investora a správce, ale z hlediska kvalifikované pracovní síly a obdorného dohledu nad celou věcí. Poté přišel v roce 2005 určitý pracovní útlum, který vyvrcholil v roce 2006 prodejem firmy novému majiteli.

Firmu zakoupil pan Pavel Foitl. Jak sám uvádí, zejména proto, že od roku 2003 prakticky sám pro klienty zajišťoval většinu servisu v oblasti odečtů a rozúčtování nákladů a za tu dobu si ke klientům vytvořil určitý vztah, který by chtěl poskytováním co nejlepších služeb nadále rozvíjet k všeobecné spokojenosti.


Naši partneři
Renova Plzenske sluzby Bonega