5 VÝHOD INSTALACE

       elektronického rozdělovače topných nákladů TELMETRIC plus

  1. Úspora – je prokázáno, že po instalaci rozdělovačů topných nákladů TELMETRIC plus poklesne spotřeba tepla v daném objektu. Jednotlivý uživatelé totiž začnou s teplem nakládat hospodárněji, neboť jakékoliv zbytečné plýtvání si sami zaplatí.

  2. Přesnost - prostřednictvím 2 měřících čidel dokáže TELMETRIC plus registrovat nepatrné teplotní změny. Jedno teplotní čidlo slouží k měření teploty otopného tělesa a druhé k měření teploty v místnosti. Tím je zajištěno přesnější měření odebraného tepla a zároveň zabráněno započtení vlivu tepla z cizího zdroje např. slunečního záření.

  3. Jistota - v okamžiku kdy přístroj rozezná pokus o manipulaci, přepne automaticky do tzv. provozu s jedním čidlem a zaznamená datum manipulace. To zaručuje mimo jiné i zpětnou dohledatelnost toho, kdy byl přístroj skutečně demontován a kdy byla demontáž nahlášena. Zkreslení dat o spotřebě externím ovlivněním je tak prakticky vyloučeno.

  4. Komfort – TELMETRIC plus je bezúdržbový měřící přístroj. Naměřené hodnoty lze rychle a jednoduše odečítat buď pomocí ručního terminálu nebo přímo z přehledného displeje. Při odečtu se tak přístroj vůbec nemusí sundávat z otopného tělesa.

  5. Kvalita – při výrobě přístroje TELMETRIC plus se používá moderních výrobních postupů a nejnovějších elektronických konstrukčních prvků. Instalací tohoto přístroje, tak získáte velmi moderní a špičkovou měřící techniku.

TELMETRIC plus je vedle své jistoty, přesnosti a komfortu navíc i mimořádně atraktivní z hlediska hospodárnosti. Z toho vyplývá výhodný poměr investičních nákladů a úspor. Na základě technologického vývoje rozhodujících konstrukčních prvků poskytuje TELMETRIC plus inovační měřící techniku a jistotu pro budoucnost za příznivé náklady.

To vše se zárukou 10 let a za výbornou cenu!

Prohlédněte si technické údaje přístroje TELMETRIC plus.


Naši partneři
Renova Plzenske sluzby Bonega